Detail príspevku/publikácie

Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 566-579.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 615
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.08.2020 - 00:38
Počet stiahnutí PDF: 162

Abstrakt

Studie se věnuje dialektickému charakteru dialogu Anselma z Canterbury De grammatico, který byl sepsán během jeho pobytu v klášteře Le Bec. Tento rozhovor žáka s učitelem řeší otázku, jakým způsobem je ‚grammaticus‘ substancí i kvalitou. Anselm ve spise De veritate charakterizoval dialog De grammatico jako úvod do dialektiky. Studie se proto pokouší ukázat, jak by tento rozhovor mohl sloužit jako úvod (učebnice) k tomuto svobodnému umění. Zdá se, že hlavním zdrojem Anselmova rozumění dialektice bylo šest Boethiových knih zvaných Komentáře k Ciceronovým Topikám, proto tato stať nejprve představuje základní charakteristiky dialektiky podle uvedeného Boethiova pojednání (tj. dialektika jako inveniendi et iudicandi argumenti s pomocí definito, partitio a collectio; popis a složky argumentu; důležitost otázky v dialektické disputaci atd.), následně je pak Anselmův text srovnáván s těmito Boethiovými tvrzeními.

Kľúčové slová

Anselm of Canterbury, Boethius, De grammatico, Dialectics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).