Detail príspevku/publikácie

Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 759-769.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,381
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 17:24
Počet stiahnutí PDF: 552

Abstrakt

Príspevok tematizuje problematiku ľudských práv z hľadiska filozofie. Skúma otázku, či možno definovať pojem ľudských práv tak, aby bol racionálne platný a univerzálne záväzný. Príspevok sa člení na dve časti. Po základnej charakteristike ľudských práv nasleduje analýza dominantných prístupov ospravedlnenia ľudských práv na pôde súčasnej filozofie. Príspevok predkladá argumenty, že základ ľudských práv nie je ani samozrejmý, ani všeobecne prijímaný, pričom odlišné hodnoty, ktoré ich legitimizujú, vedú k rozdielnym zoznamom ľudských práv. V tejto súvislosti poukazujeme na to, že nejednoznačný základ ľudských práv podkopáva ich morálnu autoritu.

Kľúčové slová

Discursive ethics of law, Freedom, Human dignity, Human rights, Rationalistic natural law, Universal interests

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).