Detail príspevku/publikácie

Aktuálne výzvy skúmania tzv. rasovej otázky a rasizmu. K problému pádu starej paradigmy multikulturalizmu a patovému stavu v humanitných vedách v otázke argumentovania proti rasizmu

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 378-397.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,851
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.11.2020 - 17:44
Počet stiahnutí PDF: 598

Abstrakt

Napriek veľkému množstvu štúdií o rase, ako aj množstvu európskych a medzinárodných dokumentov bojujúcich proti rasovej kategorizácii sme svedkami paradoxného javu: pojem rasa sa znovu zaviedol ako „vedecký fakt“. Napriek tomu, že slovo rasa nebolo explicitne zmieňované, prostredníctvom pojmu etnicity sa realizovali rozsiahle stratégie podpory „zaostávajúcim skupinám“. Humanistická paradigma právnej rovnoprávnosti bola nahradená paradigmou etnickej alebo rasovej politiky, teda súhrnne politiky identity. Ako sa ukázalo, tieto formy politiky zlyhali. Cieľom humanistickej paradigmy bolo zbaviť slova rasa jeho falošnej vedeckej aury. Rasy ako údajne jasné a diskrétne oddelené somatické skupiny s ich danou mentalitou, správaním a kultúrou mali byť vykázané za rámec intelektuálneho a spoločenského diskurzu. Humanistická paradigma ako metaparadigma akceptovala existenciu biologických rozdielov medzi jednotlivcami, ako aj ľudskými populáciami, ale nepotrebovala ich pri presadzovaní svojho ideálu a svojej legitimity brať do úvahy. Humanistická paradigma nevychádzala z vedeckých dôkazov, ale z ideálu univerzálnej rovnosti stojacej na pilieroch práva, kresťanského dedičstva a hodnoty reprezentujúcej fakt, že každá ľudská (a iná) bytosť je schopná prežívať utrpenie.

Kľúčové slová

Equality, Equivalence, Humanity, IQ, Multiculturalism, Paradigm, Race, Racism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).