Detail príspevku/publikácie

Achilles - Sókratov vzor? (Apol. 28b3-d6)

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 103-113.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,329
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 20:45
Počet stiahnutí PDF: 323

Abstrakt

Po vyvrátení žalobcu Meléta Sókratés začína ďalšiu časť obhajoby pred súdom vysvetľovaním svojej činnosti. Hypotetickému oponentovi objasňuje, čo považuje za skutočne hanebné (αἰσχρόν). Na ilustráciu toho, čo práve vyslovil, používa analógiu s polobohmi, ktorí padli pod hradbami Tróje. Sústreďuje sa pri tom na syna bohyne Thetis Achilla, najslávnejšieho bojovníka Homérovej Iliady. Ten sa podľa Sókratovej interpretácie rozhodol radšej pomstiť smrť svojho priateľa Patrokla s plným vedomím toho, že následne zomrie, než by mal podstúpiť niečo hanebné. Snažil sa teda Platónov Sókratés vzbudiť hnev či pohoršenie svojich sudcov tým, že je podobne ako Thetidin syn ochotný zomrieť za spravodlivú vec? Aký bol skutočný cieľ prirovnania seba samého k Achillovi? Cieľom článku bude preskúmať, prečo Sókratés svoje konanie prirovnal ku  konaniu Achillovmu a do akej miery sa s ním stotožnil.

Kľúčové slová

Achilles, Apology, Role model, Socrates

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).