Detail príspevku/publikácie

Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy I

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 546-559.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,092
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 17.10.2021 - 03:33
Počet stiahnutí PDF: 455

Abstrakt

Článok predkladá prehľad klasických a súčasných prístupov k abstrakcii a idealizácii vo filozofii vedy. Prvá časť článku krátko explikuje obidva termíny a zameriava sa na príspevky Leszeka Nowaka a Ernana McMullina. Sústreďuje sa pritom na Nowakowo poňatie stupňovitej konkretizácie a deformačných postupov, ako aj na rozličné idealizačné techniky, ktoré rozoznáva McMullinova koncepcia. Záverečné partie prvej časti článku sú venované príspevkom československých filozofov, najmä Václava Černíka, ktorý si k problematike idealizácie našiel cestu nezávisle od poznanskej školy. Druhá časť článku zhrnie novšie diskusie v tejto oblasti.

Kľúčové slová

Abstraction, Czechoslovak philosophy, Galilean idealization, Idealization, Poznan School

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).