Filozofia Authors

Bornadel, Françoise

Articles in Filozofia Supplements

2011

Bornadel, F. Občanom akého sveta môže byť kultúrny človek. In: Občianstvo bez hraníc?. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 63-77. ISBN 978-80-970-494-1-6
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Bornadel, F. Nič, ničota, prázdnota: spory okolo vzťahu buddhizmu a nihilizmu. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 29-43. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF