Filozofia Authors

Kolárová, Alica

Articles in Filozofia

2008

2007

Kolárová, A. R. Rorty Discovering Religion. Filozofia, 2007, vol. 62, No 4, pp. 298-303.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kolárová, A. Religion in Postmodern Age (R. Rorty – G. Vattimo). Filozofia, 2007, vol. 62, No 4, pp. 354-357.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF