Filozofia Authors

Vydra, Anton

Articles in Filozofia

2015

2014

2013

2009

2008

Vydra, A. Nabokov and Textual Images . Filozofia, 2008, vol. 63, No 7, pp. 611-618.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. Aristotelés, Poetics . Filozofia, 2008, vol. 63, No 7, pp. 652-653.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Vydra, A. On Touching That does not Grasp. Filozofia, 2007, vol. 62, No 5, pp. 451-456.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Vydra, A. Will It Do? (T. de Boer). Filozofia, 2006, vol. 61, No 1, pp. 80-84.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Articles in Filozofia Supplements

2011

Vydra, A. Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 173-190. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Vydra, A. K Marionovmu prekonaniu nihilizmu vo filozofii. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 193-206. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF