Filozofia Authors

Šišmišová, Paulína

Articles in Filozofia

2000

Trías, E. - Šišmišová, P. Spanish Philosophy On Internet. Filozofia, 2000, vol. 55, No 2, pp. 170-178.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Lenghardtová, J. - Šišmišová, P. The Hundredth Anniversary of The Generation 1898 in Bohemia and Slovakia. Filozofia, 2000, vol. 55, No 2, pp. 185-186.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šišmišová, P. Ortega y Gasset: A View from Inside (F. J. Martín). Filozofia, 2000, vol. 55, No 2, pp. 196-201.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šišmišová, P. The European Identity Rendered Unusual (J. Lomba Fuentes). Filozofia, 2000, vol. 55, No 2, pp. 202-207.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF