Filozofia Authors

Fridmanová, Milena

Articles in Filozofia

2013

Fridmanová, M. Creative Not-Knowing. Filozofia, 2013, vol. 68, No 5, pp. 385-392.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Fridmanová, M. The Hermeneutics of the Living ( A. Kliková – K. Kleisner). Filozofia, 2007, vol. 62, No 7, pp. 645-648.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Fridmanová, M. Paul Ricoeur: The Problem of Interpretation and Understanding. Filozofia, 2005, vol. 60, No 3, pp. 192-197.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Articles in Filozofia Supplements

2011

Fridmanová, M. Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 56-69. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF