Filozofia Authors

Šrobár, Štefan

Articles in Filozofia

2009

2001

Šrobár, Š. Some Aspects of the Dynamic Ontology of H. Bergson. Filozofia, 2001, vol. 56, No 8, pp. 562-567.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Šrobár, Š. The Problem of Man in Modern Christian Thinking. Filozofia, 2000, vol. 55, No 1, pp. 36-38.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF