Filozofia Authors

Viceník, Jozef

Articles in Filozofia

2010

2009

Viceník, J. - Zigo, M. I. Hrušovský and His Analyses of the Development of Scientific Knowledge. Filozofia, 2009, vol. 64, No 10, pp. 949-959.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Černík, V. - Viceník, J. The Method of Situational Analysis. Filozofia, 2007, vol. 62, No 9, pp. 765-776.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Viceník, J. Svätopluk Štúr's Reflections On Logic. Filozofia, 2001, vol. 56, No 9, pp. 640-646.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF