Filozofia Authors

Tomašovičová, Jana

Articles in Filozofia

2019

Tomašovičová, J. Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Filozofia, 2019, vol. 74, No 3, pp. 252-254.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Tomašovičová, J. New Forms of Life? Philosophical Reflections on Synthetic Biology. Filozofia, 2018, vol. 73, No 6, pp. 437-448.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Tomašovičová, J. Biosociality: Social Consequences of Biosocial Knowledge. Filozofia, 2015, vol. 70, No 5, pp. 356-366.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Heidegger’s Analysis of Modern Thought and Bio-Scientific Research. Filozofia, 2015, vol. 70, No 9, pp. 703-714.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2013

Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Introduction: Interiority, Exteriority, Responsivity. Filozofia, 2013, vol. 68, No 1, pp. 1.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Preconditions of the Social Dimension in Heidegger’s Being and Time. Filozofia, 2013, vol. 68, No 1, pp. 187-196.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

2008

Tomašovičová, J. The Appearance of the Sublime . Filozofia, 2008, vol. 63, No 7, pp. 592-599.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Tomašovičová, J. Humans in the Age of Technology. Filozofia, 2004, vol. 59, No 8, pp. 580-587.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Tomašovičová, J. The Challenge of Technology - Only for Martin Heidegger?. Filozofia, 2002, vol. 57, No 5, pp. 335-341.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Tomašovičová, J. The Munich Phenomenologists. Filozofia, 2001, vol. 56, No 10, pp. 741-742.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Articles in Filozofia Supplements

2010

Tomašovičová, J. Kritika metafyziky a otázka transcendencie z pohľadu Heideggerovej a Marionovej koncepcie. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 178-192. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF