Filozofia Authors

Nemčeková, Mária

Articles in Filozofia

2005

2004

Nemčeková, M. Philosophical Aspects of the Quality of Life. Filozofia, 2004, vol. 59, No 9, pp. 665-674.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Nemčeková, M. Several Remarks on the Concept of Human Dignity. Filozofia, 2001, vol. 56, No 5, pp. 300-308.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Nemčeková, M. The Sense of Life, Or the Sense of Death?. Filozofia, 2000, vol. 55, No 6, pp. 484-493.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF