Filozofia Authors

Muránsky, Martin

Articles in Filozofia

2020

2019

Muránsky, M. On the Ambiguity of the Concept of Responsibility. Filozofia, 2019, vol. 74, No 3, pp. 238-251.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Muránsky, M. Ernst Tugendhat on Heidegger’s Problem of Truth. Filozofia, 2018, vol. 73, No 8, pp. 675-688.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2016

Muránsky, M. On the Freedom to See the World Differently. Filozofia, 2016, vol. 71, No 10, pp. 869-880.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Muránsky, M. On the Concept of Freedom of Will in Ernst Tugendhat. Filozofia, 2011, vol. 66, No 9, pp. 890-905.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2008

2006

2004

Muránsky, M. Imperative der Freiheit in Kants Moralphilosophie. Filozofia, 2004, vol. 59, No 8, pp. 563-570.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Articles in Filozofia Supplements

2010

Muránsky, M. Úvod. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 7-8. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Muránsky, M. Praktická evidencia dobra versus morálny indiferentizmus. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 72-92. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF