Filozofia Authors

Černík, Václav

Articles in Filozofia

2011

2010

Černík, V. Value Neutrality in the Social Sciences. Filozofia, 2010, vol. 65, No 8, pp. 792-803.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Černík, V. Making of the Theory of Social Fact . Filozofia, 2008, vol. 63, No 8, pp. 670-682.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Černík, V. - Viceník, J. The Method of Situational Analysis. Filozofia, 2007, vol. 62, No 9, pp. 765-776.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Černík, V. Post-fordism or Post-capitalism? (Hinshi Uchiba (ed.)). Filozofia, 2007, vol. 62, No 9, pp. 846-848.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000