Filozofia Authors

Šabíková, Kristína

Articles in Filozofia

2011

Šabíková, K. Cosmopolitanism in Contemporary Social and Political Philosophy. Filozofia, 2011, vol. 66, No 5, pp. 475-480.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Šabíková, K. Rawls, J.: The Law of Peoples (a Czech translation). Filozofia, 2010, vol. 65, No 5, pp. 513-516.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Šabíková, K. On Recognition. Filozofia, 2009, vol. 64, No 4, pp. 356-361.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF