Article/Publication Details

Antisthenes and Paideia. On the Socratic Model of Education

(Original title: Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy)
Filozofia, 2011, vol. 66, No 6, pp. 535-544.
File to download: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,301
Number of visits today: 0
Last visit: 23.05.2020 - 12:49
PDF downloads: 577

Abstract

Článok sa sústreďuje na Antisthenovo chápanie výchovy, ktoré bolo nepochybne inšpirované Sókratom. Kľúčový zlomok – „počiatkom výchovy je skúmanie mien“ – je dokladom o úzkom spojení logiky a etiky, aké môžeme nájsť aj v Platónových a Xenofóntových dialógoch. Autor článku porovnáva Antisthenov koncept paideie s Isokratovým rétorickým ideálom a poukazuje na variácie sókratovského modelu výchovy u významných predstaviteľov Sókratovho krúžku (Antisthenés, Xenofón, Platón). Na rozdiel od Platóna Antisthenés neprejavuje záujem o metafyzické rozvinutie náuky svojho učiteľa, ale ponúka pozitívny etický ideál, ktorý treba nasledovať. Práve v tomto bode neskôr na sókratovskú tradíciu nadviazali kynici a stoici, pričom kynici kládli väčší dôraz na osobnú etiku, zatiaľ čo stoici ju dopĺňali aj logickými skúmaniami.

*The article is subject to copyright.