Article/Publication Details

Ancient Scepticism in the 16th Century Philosophy

(Original title: Miesto antického skepticizmu vo filozofii 16. storočia)
Filozofia, 2011, vol. 66, No 2, pp. 174-185.
File to download: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,096
Number of visits today: 1
Last visit: 01.06.2020 - 12:46
PDF downloads: 911

Abstract

Príspevok mapuje znovuobjavenie antického skepticizmu v renesančnej filozofii (najmä) šestnásteho storočia. Analyzuje motívy jeho uplatnenia, stopuje dôležité udalosti, ktoré pomohli k jeho znovuoživeniu. Autor sa opiera o významné zahraničné práce ako aj o primárne zdroje. Príspevok analyzuje dôvod využitia skeptických argumentov, ktorý autor vidí prevažne vo fideistickom postoji - využitie skepsy na obranu náboženstva. Niektorí renesanční „skeptici“ boli „skeptikmi“ a nechceli poznať preto, lebo chceli veriť. Svoju vieru využitím skepsy chceli ohradiť a uchrániť.

*The article is subject to copyright.