Article/Publication Details

Heidegger and the History of Philosophy

(Original title: Heidegger a dejiny filozofie)
Filozofia, 2010, vol. 65, No 2, pp. 110-119.
File to download: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,479
Number of visits today: 1
Last visit: 24.02.2020 - 01:17
PDF downloads: 683

Abstract

V celej Heideggerovej tvorbe predstavuje recepcia dejín filozofie dominantný rozmer jeho filozofického učenia. Autor štúdie sa zamýšľa nad problémom, či Heidegger mohol úspešne zavŕšiť dokončenie svojho diela Bytie a čas ako ho pôvodne ohlásil pri prvom vydaní . Zisťuje, že nenaplnenie pôvodných zámerov k druhej nenapísanej časti práce nebolo vôbec náhodným dôsledkom. Hľadanie odpovede na otázku bytia v druhej polovici práce Bytie a čas sústredením sa na filozofické učenia Kanta, Descarta a Aristotela nemohlo priniesť očakávané výsledky, preto sa Heidegger po obrate sústredil najmä na recepciu chápania bytia v diele Hegela, Leibniza, Herakleita a Parmenida. V tejto súvislosti autor zisťuje, že ani táto vážna zmena základnej orientácie na dejiny filozofie nemohla byť úspešne zavŕšená hlavným problémom Heideggerovej filozofie – premyslieť bytie bez jestvujúcna a tak prejsť od metafyziky jestvujúcna k metafyzike Bytia.

*The article is subject to copyright.