Article/Publication Details

How to Conceive of the Perceivable? Hades as a Metaphor of the Sensible World in Plotinus

(Original title: Ako nazerať na to, čo je vnímateľné? Hádes ako metafora zmyslového sveta u Plotina)
Filozofia, 2009, vol. 64, No 9, pp. 894-902.
File to download: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,117
Number of visits today: 1
Last visit: 28.09.2020 - 08:15
PDF downloads: 772

Abstract

Plotinos použije pri premýšľaní o zmyslovom svete okrem iného obraz Hádu a pojem matérie. V predkladanom texte nám ide o pozitívne reinterpretovanie negatívnej metafory Hádu a negatívneho pojmu matérie. Ide nám o to, či a ako by sme mohli po akceptovaní takého ponímania zmyslového sveta, ktoré ho stotožňuje s preludom, udržať podobnosť zmyslového s inteligibilným a zároveň nájsť v takom svete istý hodnotný vzťah k veciam a druhým.

*The article is subject to copyright.