Profil pracovníka

Mgr. Ivana Klimová

Doktorand
E-mail: klimova.ivana@gmail.com

Publikačná činnosť

Príspevky v časopisoch

Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia. 2013;68:544-547.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Klimová I, Kompiš M, Palenčárová S, Vacek M, Vician M. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XI [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2014. s 164. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XI_2014.pdf
Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy X [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 203. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_X_2013.pdf

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka