Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Filozofický ústav SAV, Bratislava
19.09.2013 - 20.09.2013
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
20.06.2013 - 14:00
Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
27.05.2013 - 30.05.2013
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
23.05.2013 - 14:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
25.04.2013 - 14:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
11.04.2013 - 15:00
Bratislava, Filozofický ústav SAV
21.03.2013 - 22.03.2013
Bratislava, prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
14.03.2013 - 16:30

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka