Výberové konanie na obsadenie miest vedeckých a odborných pracovníkov

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných pozícií:

Odborný pracovník so zameraním na riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore filozofia
 • odborné zameranie na súčasnú francúzsku filozofiu orientovanú na sociálne a antropologické problémy
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
 • excelentná znalosť francúzskeho a anglického jazyka, ako aj schopnosť pracovať s on-line databázami

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v požadovanom odbore
 • výpis z registra trestov
 • výpis z registra exekúcií
 • profesijný životopis
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektovVedecký pracovník

s tematickým zameraním na sociálnu filozofiu a filozofickú antropológiu a metodologicky sa orientujúci na fenomenológiu alebo štrukturalizmus.

Požiadavky:

 • ukončené doktorandské štúdium v odbore filozofia. Predpokladáme výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním, preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých
 • časopisoch alebo knihách. Požadujeme vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom a znalosť ďalšieho svetového jazyka.Vedecký pracovník

Požiadavky

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia, (systematická filozofia alebo dejiny filozofie) odborné zameranie na súčasnú sociálnu filozofiu a slovenskú filozofiu
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov preukázateľná schopnosť publikovania v anglickom alebo inom svetovom jazyku

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa v požadovanom odbore
 • výpis z registra trestov
 • výpis z registra exekúcií
 • profesijný životopis
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektovVedecký pracovník

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
 • odborné zameranie na analytickú filozofiu, predovšetkým na filozofickú logiku, filozofiu jazyka, sémantiku, metafyziku a filozofiu fikcie
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
 • preukázateľná schopnosť publikovania v anglickom jazyku

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
 • výpis z registra trestov
 • profesijný životopis
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektovVedecký pracovník

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
 • odborné zameranie na analytickú filozofiu, predovšetkým na filozofickú logiku, filozofiu jazyka, sémantiku, metafyziku a filozofiu fikcie
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
 • preukázateľná schopnosť publikovania v anglickom jazyku

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
 • výpis z registra trestov
 • profesijný životopis
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektovTermín odovzdania žiadosti: 23. 9. 2020
Termín výberového konania: 1. 10. 2020
Termín nástupu: 1. 11. 2020

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk
alebo poštou na adresu:
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka