Tomáš Marvan: Plně naturalizována filozofie mysli a teorie vědomí

Dátum konania: 

štvrtok, 24. apríl 2014

Čas: 

14:00

Miesto konania: 

Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava

Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV v Bratislave

Vás pozýva na workshop

Plně naturalizována filozofie mysli a teorie vědomí

ktorý bude viesť

Mgr. Tomáš Marvan, PhD.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)

Workshop sa bude konať 24. 4. 2014 o 14:00 hod. v miestnosti č. 94 v budove Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka