Detail príspevku/publikácie

Sociálna práca a etika

Filozofia, 2011, vol. 66, No 2, pp. 122-132.
Súbor na stiahnutie: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Štúdia analyzuje povahu etických otázok inherentných sociálnej práci a na vybraných problémoch ukazuje, ako a prečo tieto etické otázky vznikajú. Zameriava sa na tri ústredné otázky, pod ktoré možno subsumovať väčšinu etických problémov. Po prvé, prečo dodržiavať morálne normy, aké dôvody máme preto, aby sme prijali morálku za rámec svojho konania? Po druhé, akým spôsobom majú byť distribuované zdroje a formy dobra? Po tretie, ktoré činy sú považované za hodnotné, dobré a žiaduce? Autorka obhajuje ideu, že na rozdiel od iných profesií, definovanie cieľa, predmetu sociálnej práce a jej samotný výkon, tým, že pracuje s vylúčenými diskriminovanými a marginalizovanými skupinami je úzko previazaný na morálne a politické hodnoty.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka