Výskumný projekt

Názov projektu

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Program

Iné

Doba trvania projektu

01.05.2012 - 31.12.2014

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Koordinátor projektu: doc. Karel Novotný, PhD., Filosofický ústav AV ČR Praha, ČR
Partneri:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
IFIS PAN, Poľsko
Université Paris IV, Francúzsko

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka