Výskumný projekt

Názov projektu

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Vedúci projektu

Jaroslava Vydrová

Program

Iné

Doba trvania projektu

01.05.2012 - 31.12.2014

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Koordinátor projektu: doc. Karel Novotný, PhD., Filosofický ústav AV ČR Praha, ČR
Partneri:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
IFIS PAN, Poľsko
Université Paris IV, Francúzsko

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava