Pavol Labuda: O povahe filozofie z perspektívy pragmatizmu

Dátum konania: 

štvrtok, 24. máj 2018

Čas: 

10:00

Miesto konania: 

Filozofická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 5. poschodie, č. d. Š-519

Organizátori: 

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Pri filozofii sa často prehliada, že jej prínos nespočíva len v akumulácii výpovedí. Pragmatické chápanie filozofie ako aktivity umožňuje porozumieť filozofickým výpovediam ako niečomu, čo ostáva principiálne otvorené revíziám. Filozofia je z perspektívy pragmatizmu dynamickou aktivitou formulovania otázok a navrhovania odpovedí s jednou podmienkou, k formulovaniu otázok a odpovedí dochádza podľa tematizovaných a zdôvodnených pravidiel.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka