Výskumný projekt

Názov projektu

Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0066/10

Doba trvania projektu

01.01.2010 - 31.12.2013

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka