Výskumný projekt

Názov projektu

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0207/09

Doba trvania projektu

01.01.2009 - 31.12.2012

Riešitelia mimo ústav

Juraj Šuch (Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica)
Eugen Zeleňák (Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka