Detail príspevku/publikácie

Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou človeka“ (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti). I. časť : Od miznutia transcendentna ku kráľovstvu človeka

Filozofia, 2007, vol. 62, No 8, pp. 686-695.
Súbor na stiahnutie: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
First, the paper defines the basic characteristics of the historically prevailing conceptions of person; further it gives an outline of the current spiritual situation of the Western culture with its roots in humanist and Enlightenment tradition. It also shows the fortunes of humanist tradition from the Enlightenment to Romanticism and further to the disintegration of the classical humanist ideal in the 20th century. In conclusion the paper tries to indicate the possible ways of mutual understanding and the harmonization of interpersonal relationships, as well as the relationships between person and society.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka