Výskumný projekt

Názov projektu

Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Vedúci projektu

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0117/19

Doba trvania projektu

01.01.2019 - 31.12.2021

Opis projektu

Fikcii zvyčajne rozumieme tak, že je o niečom, čo neexistuje. Napriek tomu možno zmysluplne hovoriť o fiktívnych postavách a, ipso facto, o neexistencii. Možno o nich hovoriť aj napriek tomu, že fikcie niekedy porušujú fundamentálne logické princípy. Projekt sa venuje logickým, epistemologickým a metafyzickým dôsledkom daného fenoménu a navrhuje jednotnú teóriu fikcie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka