Výskumný projekt

Názov projektu

Logické a filozofické otázky prirodzeného jazyka a jazyka vedy, aktuálne problémy filozofie mysle a metodológie vedy

Program

Medziakademická dohoda (MAD)

Doba trvania projektu

01.01.2006 - 31.12.2008

Riešitelia projektu z ústavu

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka