Detail príspevku/publikácie

K otázkam metodológie praktických vied

In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000, zborník zo seminára, Bratislava 7. jún 2000. NHF EU Bratislava,
2000, s. 24-30
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka