Výskumný projekt

Názov projektu

Filozofia medzi subjektivitou a intersubjektivitou

Vedúci projektu

Program

Medziústavná dohoda

Doba trvania projektu

01.01.2008 - 31.12.2010

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Filosofický ústav AV ČR, Praha

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka