Čo je človek dnes?

Dátum konania: 

štvrtok, 2. apríl 2020 - sobota, 4. apríl 2020

Miesto konania: 

Modra-Harmónia

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV
Bratislavská škola liberálnych štúdií
Konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu APVV-15-0682 Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka