Bratislavské filozofické dni X: Žiť filozofiu – étos konania

Dátum konania: 

piatok, 28. marec 2014

Čas: 

09:00 - 18:00

Miesto konania: 

Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie pri SAV

9.00 – 9.30 Otvorenie konferencie
9.30 – 10.30 Andrzej Gniazdowski: Der Stil und sein Mensch. Die phänomenologische Rassenkunde Ludwig Ferdinand Clauss (Štýl a jeho človek. Fenomenologické učenie o rase Ludwiga Ferdinanda Claussa, s prekladom do slovenského jazyka)
10.30 – 11.30 Karel Novotný: Lidské a nelidské ve fenomenologii. Levinasovy kritiky Heideggera
11.30 – 11.45 prestávka
11.45 – 12.45 Tatiana Sedová: Príbeh(y) filozofie: medzi mytológiou a vedou
12.45 – 14.00 obed
14.00 – 15.00 Veronika Konrádová: Filosofie jako způsob života u Platóna a Aristotela
15.00 – 15.30 prestávka
15.30 – 16.30 František Novosád: Varianty sociálnych ontológií
16.30 – 17.30 Jana Tomašovičová: Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka