PhD Student Profile

Mgr. Antónia Furjelová

PhD Student
Part-time study program
E-mail: furjelova@gmx.de

PhD Theme

Concepts of life and culture and their interconnection in the philosophy of Svätopluk Štúr

List of Publications

Journal Articles

Remarks On Štúr's Conception of the Life Build-Up as A Positive Alternative to Vitalism
Furjelová A. Poznámky k Štúrovej koncepcii životnej výstavby ako pozitívnemu variantu vitalizmu. Filozofia. 2001;56:657-661.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page