Personal Profile

Mgr. Martin Kompiš

PhD Student
E-mail: martin.kompis1@gmail.com

List of Publications

Journal Articles

Kompiš M. Husserlov prístup k sfére zážitkov v úvodných textoch o intersubjektivite. OstiumOstium. 2015;10:2.
Kompiš M. Ajvaz, M.: Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla. FilozofiaFilozofia. 2013;68:814-815.
A report from a conference included in the program of the Xth year of the project The Nature of Contemporary Philosophy and Its Methods
Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia. 2013;68:544-547.
Man and Animal, between Anthropology and Phenomenologies: A Report from the Conference
Kompiš M. Správa z medzinárodného vedeckého podujatia Man and Animal, between Anthropology and Phenomenologies. Filozofia. 2013;68:178-179.
Kompiš M. Fenomenologické štúdie. Ostium. 2012;8:4.
The Character of Current Philosophy and its MethodsThe Character of Current Philosophy and its Methods
The Character of Current Philosophy and its MethodsThe Character of Current Philosophy and its Methods

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page