Article/Publication Details

K pojmu virtuálnej reality

In: Hodnotové aspekty súčasného sveta, zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medz. účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18. - 19. septembra 2003 v Nitre. Iris Bratislava,
2003, pp. 461-467.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page